Višković automobili

Opći uvjeti poslovanja

Opće odredbe

Vlasnik internet stranice www.viskovic-automobili.hr (u daljnjem tekstu web stranica) je
Višković automobili d.o.o., Rovinjska ulica 18, 52100 Pula, OIB: 69122938361.
Opći uvjeti poslovanja web stranice sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkoj trgovini.
Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) web stranice.
Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste upoznati sa ovim Općim uvjetima, da ste ih razumjeli, da ste suglasni i da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s ovim Općim uvjetima, molimo Vas da nas kontaktirate i za to vrijeme ne koristite ove stranice.
Korisnik se slaže da će koristiti web stranicu isključivo u skladu s pozitivnim propisima za pregled objavljenih sadržaja, kupnju dostupnih proizvoda predavanjem pravno valjanih narudžbi i komunikaciju s prodavateljem.
Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba.
Ugovor u ime i za račun maloljetnika i poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici.
Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja.
Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici.
Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja.
Višković automobili d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.
Uslugu web stranice moguće je koristiti isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.
Za postupanje suprotno ovim odredbama Višković automobili d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

Uvjeti kupnje

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak:
1. naručivanja,
2. plaćanja,
3. dostave,
4. povrata i reklamacije.

Prodavatelj (Isporučitelj) je Višković automobili d.o.o. putem web stranice.
Kupac robe je posjetitelj web stranice koji odabere minimalno jedan proizvod i ispuni elektronski obrazac za narudžbu i pošalje narudžbu Prodavatelju.
Kupac robe može biti posjetitelj web stranice kao gost korisnik.
Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti euru (€), s uračunatim PDV-om od 25% i, za motorna vozila, posebnim porezom na motorna vozila, osim ako nije posebno naznačeno.
Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno.
Sva plaćanja provode se u hrvatskoj nacionalnoj valuti euru (€).

1. Naručivanje

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
Roba se naručuje elektronskim obrascem.
Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-mailom nakon provjere dostupnosti proizvoda.
Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode pravovremeno će o tome obavijestiti Kupca putem e-maila i upoznati ga o drugim mogućnostima.
Ako se Kupac ne slaže s ponuđenim izmjenama ili odgodama, može otkazati narudžbu u cijelosti.
Kupac može otkazati narudžbu sve do trenutka njenog slanja, a nakon toga kupac je obvezan preuzeti pošiljku.

2. Plaćanje

Uplatom na transakcijski račun prodavatelja

Plaćanje direktnom uplatom na transakcijski račun Prodavatelja moguće je putem internet bankarstva, uplatnicom ili virmanom u banci, pošti ili FINI. Kupac će dobiti sve potrebne podatke za uplatu putem e-maila.

3. Dostava

Cijena dostave na dogovorenu adresu je 40 € plus 0,80 € po kilometru (bez PDV-a).
Prodavatelj može u okviru svojih akcijskih ponuda ponuditi besplatnu dostavu za narudžbe u vrijeme trajanja akcije ili promocijske prodaje određenih proizvoda.
Naručene proizvode isporučit ćemo:
– dostavom na dogovorenu adresu
– osobnim preuzimanjem u poslovnici
Rok isporuke za vozila na stanju je do 5 radnih dana od dana primitka uplate na transakcijski račun Prodavatelja.
Prilikom preuzimanja u poslovnici rok za preuzimanje je 5 radnih dana od dana potvrde dostupnosti proizvoda.
Isporuku obavljamo isključivo na području Republike Hrvatske.
Primatelj je obvezan priopćiti točan broj mobilnog telefona radi pravodobnog informiranja o isporuci.
Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati primopredajni zapisnik/otpremnicu ili slično.
Dostava na dogovorenu adresu se vrši cestom.
Kupac prihvaća da se kod dostave na adresu stanje kilometara može razlikovat od onoga s ponude za razuman iznos.
Potpisom na istoj smatra se da je proizvod preuzet bez oštećenja koja nisu komunicirana kupcu (rabljena vozila).
Rabljena vozila mogu imati znakove trošenja i korištenja, posebno na dijelovima koji su podložni habanju poput volana, sjedala, ručice mjenjača, limarija, fiksni dijelovi interijera (plastike, gumirani dijelovi i sl.), tepih i ostale tkanine ili tekstilne površine.
U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj se ima pravo naplatiti za troškove dostave iz od Kupca uplaćene svote.

4. Povrat i reklamacije
Jednostrani raskid ugovora, povrat, zamjena i povrat novca

Temeljem članka 72. Zakona o zaštiti potrošača potrošač ima pravo, ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor i to u roku od 14 dana od dana predaje predmeta u posjed potrošaču. U obliku Informativnog obrasca (link: Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora) o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji navode se prava i obveze Kupca, kao i prava i obveze Prodavatelja u slučaju ostvarivanja prava korisnika na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji.
Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji možete preuzeti ovdje u pdf obliku:
Obrazac za jednostrani raskid ugovora
Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.
Proizvodi koje Kupac vraća moraju biti u stanju kao prilikom isporuke. 
Ukoliko je kupac izvršio prijenos vlasništva (registraciju na svoje ime) gubi pravo na jednostrani raskid, odnosno povrat vozila.
Potrošač/Korisnik/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Prilikom povrata vozila povodom jednostranog raskida ugovora proizvod (motorno vozilo) mora odgovarati stanju u trenutku isporuke, uzimajući u obzir prirodno trošenje radi provjere proizvoda prema prijeđenom broju kilometara od isporuke vozila.
Broj prijeđenih kilometara ne smije biti veći od 30 km od stanja prijeđenih kilometara na motornom vozilu u trenutku kada je isto preuzeto od strane kupca.
Za svaki više prijeđeni kilometar, iznad prethodnog limita od 30 km, kupac je dužan platiti 0,80 € (bez PDV-a) po prijeđenom kilometru, odnosno najmanji iznos od 300 € (bez PDV-a).
Prilikom povrata vozila kupac je dužan vratiti svu vozilu pripadajuću dokumentaciju koja mu je predana prilikom primopredaje vozila u suprotnom nema pravo na jednostrani raskid.
Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda određuje prodavatelj u rasponu od 0 do 100% uplaćenog iznosa.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Kod jednostranog raskida ugovora, Kupac se može odlučiti na:
-povrat uplaćenih sredstava na bankovni račun, u tom slučaju Kupac dostavlja robu na adresu Prodavatelja o svom trošku, a Prodavatelj mu nakon zaprimljene i provjerene robe, doznačuje sredstva na bankovni račun umanjena za troškove dostave i umanjenje vrijednosti robe ili
-zamjenu artikla za drugi artikl ili zamjenu istog artikla za drugu veličinu. U tom slučaju Kupac dostavlja robu na adresu Prodavatelja o svom trošku, Prodavatelj mu nakon zaprimanja robe šalje zamijenjeni artikl ili isti artikl druge veličine i naplaćuje troškove ponovne dostave te eventualnu razliku u cijeni.
Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana.
Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Povrat novca

U slučaju kada se Kupac odluči na povrat novca, iznos u visini prodajne cijene vraćenih proizvoda doznačit ćemo Vam na tekući račun (bez troškova dostave i umanjeno za umanjenje vrijednosti).
Kupac treba na Obrascu za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji navesti IBAN broj i banku kod koje je otvoren tekući račun te broj telefona.

Reklamacije

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke ako je proizvod imao nedostatak u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira da li mu je to bilo poznato. 
Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. 
Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
Kod reklamacije zbog materijalnog nedostatka na proizvodu kupac treba popuniti pisani prigovor potrošača i poslati ga Prodavatelju u zakonskom roku.
Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke ukoliko se radi o prodaji rabljenog proizvoda. 
Reklamacija će se smatrati valjanom ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
Reklamacije se mogu podnositi putem pisanog prigovora potrošača.

Prigovor

Svoje prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača možete poslati na adresu:
Višković automobili d.o.o.
Rovinjska ulica 18, 52100 Pula
ili putem elektroničke pošte na: prigovor@viskovic-automobili.hr

Rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem – sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Online rješavanje potrošačkih sporova
Kupci sporove također mogu alternativno rješavati putem internetske platforme za rješavanje sporova:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ugovor o kupnji

Predmet Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem web stranice uz plaćanje cijene toga proizvoda i troškova dostave.
Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.
Ovi Opći uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu web stranice za sklapanje Ugovora.
Korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i web stranice, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom i primitkom automatizirane poruke od strane sustava web stranice da je narudžba zaprimljena, jer u trenutku obavljene narudžbe proizvod može promijeniti raspoloživost ili cijenu.
Ugovor stupa na snagu i obavezuje u trenutku kada web stranica potvrdi raspoloživost i cijenu proizvoda i ovisno o načinu plaćanja pošalje službenu obvezujuću ponudu za plaćanje virmanom ili pošalje kupcu račun.

Pitanja i prijedlozi

Imate li kakvih pitanja ili prijedloga molimo kontaktirajte nas na:
e-mail: info@viskovic-automobili.hr ili putem našeg kontakt obrasca.

Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice www.viskovic-automobili.hr ugovara se nadležnost suda u Puli.

Posljednja izmjena

Datum: 14.4.2020.

Obrasci